Зворотній дзвінок
Тема * :
Ваш телефон * :
Введіть код із зображення
Замовити
Бізнесу Приватним клієнтам Інтернет-Банкінг Клієнт-Банк
Керівництво
Нагороди та досягнення
Установчі документи
Основні фінансові показники
Структура власності Банку
Партнерство
Продаж заставного майна
Кадрова політика
Новини Банку
Преса про нас
Акціонерам
Фонд гарантування вкладів
Реквізити Банку
Конференція
Фінансова просвіта
Комплаєнс

Зміни до положення про депозитарну діяльність депозитарної установи ПАТ «Айбокс Банк»

17.08.2017
Відповідно до Порядку направлення акціонерним товариством повідомлень акціонерам через депозитарну систему України, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.03.2017 №148 (Рішення №148), депозитарним установам передбачено внесення змін до внутрішніх документів депозитарних установ у відповідність до норм, встановленим Рішенням №148.

Звертаємо вашу увагу, що з 18.07.2017 року, у відповідністі до норм Рішення №148, внесено зміни до положення про депозитарну діяльність депозитарної установи ПАТ «Айбокс Банк» (надалі- Положення), а саме, Положення доповнено новим розділом:

«Розділ X. Порядок направлення акціонерним товариством повідомлень акціонерам через депозитарну систему України.
  1. Депозитарна установа здійснює направлення копії повідомлення акціонерного товариства, отриманого від Центрального депозитарію, депонентам, що є акціонерами, яким направляється повідомлення.
  2. Депозитарна установа надсилає копію повідомлення акціонерного товариства отриманого від Центрального депозитарію, депонентам, що є акціонерами шляхом: – електронного листа з адреси електронної пошти для направлення повідомлень на зазначену в анкеті рахунку в цінних паперах електронної пошти депонента.
  3. Депозитарна установа надсилає копію повідомлення акціонерного товариства отриманого від Центрального депозитарію депоненту, тільки за наявності інформації щодо електронної адреси, зазначеної в анкеті депонента.
  4. Депозитарна установа при отриманні копії повідомлення, забезпечує направлення такого повідомлення депонентам, що є акціонерами, за допомогою технічних засобів, передбаченими у пункті 2 цього Розділу Положення, протягом п’яти робочих днів після отримання такої інформації від Центрального депозитарію.
  5. У разі якщо повідомлення направляється окремим акціонерам, серед яких є такі, рахунки в цінних паперах яких обслуговуються депозитарною установою на підставі договору з акціонерним товариством про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників (далі – договір з товариством), депозитарна установа не пізніше п’яти робочих днів після отримання від Центрального депозитарію документів та/або інформації, розміщує на власному веб-сайті інформацію про направлення акціонерним товариством повідомлення через депозитарну систему України окремим акціонерам із зазначенням:
  • найменування акціонерного товариства,
  • коду за ЄДРПОУ,
  • виду повідомлення;
  • інформації про те, що копію повідомлення акціонери відповідного акціонерного товариства, рахунки яких обслуговуються на підставі договору з товариством, можуть отримати за місцезнаходженням депозитарної установи).»