Зворотній дзвінок
Тема * :
Ваш телефон * :
Введіть код із зображення
Замовити
Бізнесу Приватним клієнтам Інтернет-Банкінг Клієнт-Банк
Керівництво
Нагороди та досягнення
Установчі документи
Основні фінансові показники
Структура власності Банку
Партнерство
Продаж заставного майна
Кадрова політика
Новини Банку
Преса про нас
Акціонерам
Фонд гарантування вкладів
Реквізити Банку
Конференція
Фінансова просвіта
Комплаєнс

Результати Позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "АгроКомБанк"

05.12.2014

24 листопада 2014 року відбулися Позачергові Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Аграрний комерційний банк»

До порядку денного вказаних зборів входили наступні питання:

1.Обрання членів лічильної комісії.

2.Збільшення статутного капіталу публічного акціонерного товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

3.Про приватне розміщення акцій. Про затвердження рішення про приватне розміщення акцій і переліку осіб, які є учасниками такого розміщення.

4.Визначення уповноваженого органу емітента, якому надаються повноваження щодо:

•  залучення до розміщення андеррайтера;
•  внесення змін до проспекту емісії акцій;
•  прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
•  затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
•  затвердження результатів приватного розміщення акцій;
•  затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
•  повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
•  письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі;
•  прийняття рішення про відмову від розміщення акцій.

5.Визначення уповноважених осіб емітента, яким надаються повноваження:

•  проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
•  проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
•  проводити дії щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

По першому питанню порядку денного:
“Обрання членів лічильної комісії”

ВИРІШИЛИ:

1.Обрати членів Лічильної комісії, в складі:

•  Коробко Лілія Вікторівна, начальник відділу депозитарних операцій ПАТ «Агрокомбанк» - Голова Лічильної комісії.
•  Ораєвська Світлана Борисівна, начальник сектора облуговування активів інститів спільного інвестування ПАТ «Агрокомбанк» - Член Лічильної комісії.
•  Дяченко Ангеліна Сергіївна, начальник сектора обслуговування активів пенсійних фондів ПАТ «Агрокомбанк» - Член Лічильної комісії.

2.Уповноважити Лічильну комісію вести підрахунки голосів за бюлетенями та забезпечити оголошення результатів голосування. Результати голосування оформити протоколом про підсумки голосування Загальних зборів акціонерів ПАТ «Агрокомбанк».

По другому питанню порядку денного:
“ Збільшення статутного капіталу публічного акціонерного товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.”

ВИРІШИЛИ:

Збільшити статутний капітал Публічного акціонерного товариства «Аграрний комерційний банк» на 20 001 000,00 (двадцять мільйонів одна тисяча грн. 00 коп.) гривень шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

По третьому питанню порядку денного:
“Про приватне розміщення акцій. Про затвердження рішення про приватне розміщення акцій і переліку осіб, які є учасниками такого розміщення.”

ВИРІШИЛИ:

1.Здійснити приватне розміщення акцій в кількості 16 950 000 (шістнадцять мільйонів дев’ятсот п’ятдесят тисяч) штук.

2.Затвердити рішення про приватне розміщення акцій (додається).

3.Здійснити приватне розміщення акцій серед дійсних акціонерів та сторонніх осіб, які не є акціонерами Товариства на дату проведення Загальних Зборів акціонерів (Товариство з обмеженою відповідальністю ""КТД ГРУП КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 37426552).

По четвертому питанню порядку денного:
«Визначення уповноваженого органу емітента, якому надаються повноваження щодо:

•  залучення до розміщення андеррайтера;
•  внесення змін до проспекту емісії акцій;
•  прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
• затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
•  затвердження результатів приватного розміщення акцій;
•  затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
•  повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
•  письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі;
•  прийняття рішення про відмову від розміщення акцій.»

ВИРІШИЛИ:

Призначити Правління Публічного акціонерного товариства "Аграрний
комерційний банк" уповноваженим органом Публічного акціонерного товариства "Аграрний комерційний банк", якому надаються повноваження щодо:

1) внесення змін до проспекту емісії акцій;
2) прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
3) затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
4) затвердження результатів приватного розміщення акцій;
5) затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
6) повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
7) письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі;
8) прийняття рішення про відмову від розміщення акцій.

По п’ятому питанню порядку денного:
«Визначення уповноважених осіб емітента, яким надаються повноваження:
•  проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
•  проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
•  проводити дії щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.»

ВИРІШИЛИ:

Призначити Бондаренко Ольгу Григорівну Голову Правління Публічного акціонерного товариства "Аграрний комерційний банк" уповноваженою особою Публічного акціонерного товариства "Аграрний комерційний банк" якій надаються повноваження:
1) проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
2) проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.