АЙБОКС БАНК пропонує основні види документарних операцій, що орієнтовані на мінімізацію ризиків учасників розрахунків та на оптимізацію витрат по операціям.

Співпрацюючи з АЙБОКС БАНК Ви отримуєте:
Види документарних операцій:

Банківські гарантії – спосіб забезпечити виконання зобов'язань, при якому банк-гарант бере на себе грошове зобов'язання перед продавцем (експортером, бенефіціаром), сплатити кошти за покупця (імпортера, принципала) в разі невиконання останнім своїх зобов'язань у повному обсязі або їх частини в разі пред'явлення продавцем вимоги та дотримання всіх вимог, передбачених умовами гарантії.

Акредитиви – це письмове зобов’язання банку, який діє згідно з заявою та інструкціями покупця (імпортера, принципала), заплатити продавцю (експортеру, бенефіціару) певну суму при наданні у встановлений термін документів відповідно до умов акредитива.

Відділ документарних операцій: тел.: (044) 205-44-32